Què són els Exàmens TOEFL i quina és la seva utilitat?

El Test of English as a Foreign Language (TOEFL) és una prova estandarditzada que mesura l´habilitat de l´anglès en parlants no nadius que volen estudiar o treballar en entorns on l´anglès és l´idioma de comunicació.

Dissenyat i administrat per ETS (Educational Testing Service), el TOEFL és reconegut mundialment per universitats, empreses i agències governamentals com una certificació fiable de competència en anglès.

Utilitat del TOEFL:

  • Admissió Universitària: És àmpliament acceptat en més de 10,000 institucions educatives a més de 150 països, incloent el Regne Unit, Estats Units, Canadà, Austràlia, ia tot Europa i Àsia. Per als estudiants internacionals, és un requisit indispensable per a l’admissió a moltes universitats de parla anglesa.
  • Oportunitats Laborals: Moltes organitzacions multinacionals i empreses requereixen una puntuació TOEFL per verificar el nivell d’anglès dels sol·licitants, especialment en feines que requereixen comunicació en anglès.
  • Vises i Migració: Alguns processos de visa i residència en països de parla anglesa poden requerir una puntuació TOEFL com a prova de competència en anglès.
  • Avaluació Acadèmica i Professional: El TOEFL és utilitzat per institucions per preparar i avaluar l’habilitat del seu personal o estudiants a l’idioma anglès, assegurant que compleixen amb els estàndards necessaris per operar efectivament en un entorn internacional.

Components del TOEFL:

L’examen TOEFL avalua quatre habilitats essencials en l’ús de l’anglès:

  1. Lectura (Reading): Avalua la capacitat per entendre textos acadèmics en anglès.
  2. Escolta (Listening): Mesura l’habilitat per comprendre l’anglès parlat a nivell acadèmic i quotidià.
  3. Parla (Speaking): Prova la capacitat d’expressar-se de manera efectiva en un entorn de parla anglesa.
  4. Escriptura (Writing): Avalua l’habilitat per escriure en anglès en un context acadèmic.