Els Certificats de la Cambridge University garantitzen que l’estudiant posseeixi les següents competències:

  • Expressió oral
  • Expressió escrita
  • Comprensió lectora
  • Coneixements gramaticals

CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE (CFE)

El First Certificate és un certificat acreditat per la Universitat de Cambridge i reconegut a nivell internacional en àmbits educatius i laborals.

El First Certificate garantitza que l’alumne que l’obté poseeix un nivell d’anglès intermedi alt o B2 i això t’obrirà un món d’oportunitats.

CAMBRIDGE ENGLISH: ADVANCED (CAE)

Aquesta acreditació certifica la consecució d’un nivell avançat i és acceptat a tot el món. Més de 6000 institucions educatives, empreses i departaments governamentals l’accepten.

Proporciona destreses lingüístiques de nivell avançat per a aconseguir l’èxit acadèmic i professional.

CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)

És el títol més avançat . Demostra que s’ha assollit un nivell d’anglès extremadament alt.